Ädelstenen - En berättelse från Elias hemby

I en liten by i en bergstrakt i Israel – på andra sidan Jordan, som de säger i Jerusalem – fanns för länge sedan en by som hette Tishbe.
Vi vet om att den fanns för i bibeln får vi veta att profeten Elia kom från den byn. Men hur kom det sig att Elia med kraft kunde ställa sig framför kungen och säga att det inte skulle regna under en lång tid framöver?

Den här historiska berättelsen försöker svara på detta.


Boken är skriven för att hjälpa läsaren in i en dramatisk tid i Israels historia. Boken börjar med att Israel delas i två delar efter Salomos död och slutar med Elia kallar ner eld på Karmel och hans möte med Gud i en grotta. Detta är en period på cirka 60 år. Läsaren får följa med Ben genom hans liv. Hur han som pojke lär känna Gud personligt och hur han för vidare relationen till Gud till nya generationer.


Ben blir lovad att han ska få möta en ädelsten, någon som kommer att få en speciell kallelse till Gud. När Elia en dag kommer och lyssnar på hans undervisning känner han igen honom som den utlovade ädelstenen. Genom Bens ledning upptäcker Elia sina gåvor.


I boken får vi även följa hur en by kan komma bort från sin nära relation med Gud och inom ett par generationer se det som självklart att offra till Baal. Genom berättelsen får läsaren ställa sig bredvid några av de händelser som beskrivs kortfattat i bibeln och se hur de kunde upplevas av dem som levde på den här tiden.

170 kr för en
300 kr för två

Tillkommer 48 kr i porto på din beställning.

Betala till

Personkonto: 1620 35 25901

Swish: 0706558933

Boken kan även köpas på adLibris eller Semnos-Tell it.

Boken innehåller dessutom alla refererade bibeltexter, samtalsfrågor, karta, tidslinje mm

Beställ ditt exemplar genom att fylla i kontaktformuläret.

Ange din adress.